Det handler om salg…

Et Netværk for dig, der arbejder med strategisk salg og salgsledelse på B2B eller B2C markedet som Salgschef, KAM eller kontaktchef på medie- eller reklamebureau. Formålet er at styrke dit faglige niveau gennem inspiration fra indlægsholdere og gensidig sparring omkring salg, salgsledelse, teknik og nyeste teorier. Du får redskaber og viden til at performe bedre i din hverdag. Der forventes et højt aktivitetsniveau og engagement ved møderne, hvor arbejdsformen bedst beskrives som workshop.

Du får:

  • En ekstern specialist og inspirator på hver workshop
  • Faglig og personlig udvikling og sparring med ligestillede
  • Involverende workshops med selvvalgte emner
  • Fuld fortrolighed i netværket, der sikrer, at alle emner kan drøftes
  • En professionel netværkschef der koordinerer, inspirerer og faciliterer netværket på og imellem møderne

Deltagernes egne udfordringer
Gennem NetworkingCompany Netværk får du mulighed for at sparre med ligestillede ”kollegaer” inden for relevante fagområder. Og omdrejningspunktet er altid deltagernes egne udfordringer.

Ekstra værdi for den enkelte
Den tætte dialog gør netværket til det oplagte sted at søge gode råd og sparring på individuelle konkrete opgaver og udfordringer. På den måde bliver deltagerne i netværket hinandens konsulenter, og får mulighed for at trække på erfaringer fra mange forskellige brancher. En viden der er med til at styrke såvel din personlige karriere og ikke mindst kompetenceniveauet i virksomheden.

Workshops der styrker dine kompetencer
Hver gruppe holder 4 årlige møder med udgangspunkt i arbejdsformen workshop. Gruppen planlægger løbende de kommende workshops, så emnerne altid er aktuelle i forhold til gruppens ønsker. En workshop består af et fagligt indlæg, øvelser og drøftelse af mødets emne, således at hvert møde giver konkrete værktøjer og læring omkring emnet.

Højt fagligt indhold
Læringen styrkes ved, at der på hvert møde inviteres en ekstern specialist. Formålet er at sikre, at gruppen udfordres, får inspiration og sparring. Samtidig er der på hvert netværksmøde en professionel facilitator, der sikrer at alle involveres, og at emnerne perspektiveres både i dybden og i bredden.

Fortrolighed
Netværkene er fortrolige og ved indmeldelse underskriver alle en fortrolighedserklæring. Den eksterne specialist deltager kun under eget indlæg og er selvfølgelig også pålagt tavshedspligt.

Virksomhedsbesøg

Alle workshops holdes på skift hos deltagerne. En god mulighed for både at vise din egen arbejdsplads frem og at opleve andres.

Det praktiske:

  • Netværket mødes 4 gange årligt – fra kl. 8.30 til kl. 11.30
  • Netværket er fortroligt
  • Maximalt 14 deltagere i hvert netværk
  • Netværksmøderne afholdes på skift i de deltagende virksomheder
  • Pris kr. 7.800,- pr. år eksklusive moms

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Morten Gjøl på telefon 40 17 04 98, mail mg@networkingcompany.dk eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Få tilsendt brochure om salgs Netværk:
salg@networkingcompany.dk