Et netværk for alle der er ansvarlige for eller arbejder med sociale medier.

Netværket har fokus på de nyeste medietrends inden for digital markedsføring: Chatbots, Virtual Reality, Artificial Intelligence etc. Hvilke kanaler er mest effektive, hvordan skal de bruges og hvordan kan vi løbende måle effekten?

Cases og gensidig sparring i gruppen styrker din evne til at optimere dit marketingbudget og dermed virksomhedens fremtidige indtjening.

Introduktionsmøde for netværket blev afholdt i juni med indlæg af David Ledstrup fra IUM. Der er stadig ledige pladser i netværket, så kontakt os hvis du interesseret eller ønsker mere information.

Du får:

 • Fagligt kompetenceløft inden for sociale medier
 • Personlig udvikling og sparring med ligestillede
 • Indgående kendskab til fremtidige digitale tendenser

Gennem:

 • En ekstern specialist og inspirator på hver workshop, som er betalt for sit indlæg for at sikre et højt fagligt niveau
 • Involverende workshops med selvvalgte emner
 • Fuld fortrolighed i netværket, der sikrer, at alle emner kan drøftes
 • En aflønnet professionel netværkschef der koordinerer, inspirerer og faciliterer netværket på og imellem møderne

Deltagernes egne udfordringer
Gennem NetworkingCompany Netværk får du mulighed for at sparre med ligestillede ”kollegaer” inden for relevante fagområder. Og omdrejningspunktet er altid deltagernes egne udfordringer.

Ekstra værdi for den enkelte
Den tætte dialog gør netværket til det oplagte sted at søge gode råd og sparring på individuelle konkrete opgaver og udfordringer. På den måde bliver deltagerne i netværket hinandens konsulenter, og får mulighed for at trække på erfaringer fra mange forskellige brancher. En viden der er med til at styrke såvel din personlige karriere og ikke mindst kompetenceniveauet i virksomheden.

Workshops der styrker dine kompetencer
Hver gruppe holder 6 årlige møder med udgangspunkt i arbejdsformen workshop. Gruppen planlægger løbende de kommende workshops, så emnerne altid er aktuelle i forhold til gruppens ønsker. En workshop består af et fagligt indlæg, øvelser og drøftelse af mødets emne, således at hvert møde giver konkrete værktøjer og læring omkring emnet.

Højt fagligt indhold
Læringen styrkes ved, at der på hvert møde inviteres en ekstern specialist. Formålet er at sikre, at gruppen udfordres, får inspiration og sparring. Samtidig er der på hvert netværksmøde en professionel facilitator, der sikrer at alle involveres, og at emnerne perspektiveres både i dybden og i bredden.

Fortrolighed
Netværkene er fortrolige og ved indmeldelse underskriver alle en fortrolighedserklæring. Den eksterne specialist deltager kun under eget indlæg og er selvfølgelig også pålagt tavshedspligt.

Virksomhedsbesøg
Alle workshops holdes på skift hos deltagerne. En god mulighed for både at vise din egen arbejdsplads frem og at opleve andres.

En typisk agenda for et netværksmøde
For at give dig et indtryk af hvad, der foregår på et netværksmøde, er her en typisk agenda for møderne;

 • Velkommen.
 • Introduktion og update i netværket – 2 min. pr deltager.
 • Eksternt indlæg af specialist inden for det emne netværket har valgt.
 • Intern udfordring til gensidig sparring – diskussion og inspiration i netværket.
  • Værtens udfordring, eller en udfordring valgt af en af deltagerne, introduceres.
  • Diskussion og sparring faciliteret af netværkschef.
 • Næste møde – sted og emne fastlægges.
 • Andet og eventuelt.

Det praktiske:

 • Netværket mødes 6 gange årligt – fra kl. 8.30 til kl. 12.00
 • Netværket er fortroligt
 • Maximalt 14 deltagere i hvert netværk
 • Netværksmøderne afholdes på skift i de deltagende virksomheder
 • Pris kr. 11.800,- pr. år eksklusive moms

Test den høje faglighed og dit udbytte i vores netværk
Du har mulighed for at deltage på prøve i netværket Fremtidens SoMe. Du kan deltage i op til 2 netværksmøder på prøve. Ønsker du efterfølgende at blive medlem i netværket vil du blive faktureret den ordinære pris på 11.800 kr. ex. moms for de 6 årlige møder.
Ønsker du derimod ikke at fortsætte efter prøve-perioden vil du blive faktureret 2.500 kr. ex. moms pr. møde du har deltaget i.

Netværkschef

Casper Pedersen

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 50 85 85 90, på mail cp@networkingcompany.dk eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Kontakt

  *Navn:

  *Email

  *Telefon

  Eventuel besked:

  NetworkingCompany må gerne kontakte mig vedrørende denne henvendelse