Mange netværk bliver etableret af ildsjæle, der i en optimistisk ånd sætter retningslinjer for, hvordan netværket skal fungere. Det planlægges, hvem der skal deltage, og hvilke emner der skal drøftes. Men ofte er det en udfordring, hvem der skal påtage sig de koordinerende og administrative opgaver samt ikke mindst sikre faglighed, inspiration og variation. Mange netværk går hurtig i sig selv, fordi denne type af opgaver er svære at prioritere for deltagerne i en travl hverdag.

NetworkingCompany tilbyder at facilitere alle typer af netværk i det unikke set up, der sikrer faglighed, inspiration, involvering og læring.

Et netværk kan være et ønske efter afslutning på et fælles uddannelsesforløb. Alternativt som et behov blandt kollegaer eller ligestillede for fælles udvikling og kompetenceøgning.

NetworkingCompany hjælper også med at finde netværksdeltagere, hvis du har en god idé til et Netværk, som du vil etablere.

Ring, og lad os drøfte din udfordring – kontakt Morten Gjøl på telefon 40 17 04 98

Få tilsendt brochure om facilitering af Netværk:
facilitering@networkingcompany.dk