Et netværk for dig, der arbejder med data og markedsføring som gennemgående element. Lige fra indsigt via analyse, udvikling af strategier, koncepter og indhold til eksekvering og rapportering/opfølgning – hele tiden med kunder, forretning og systemer som omdrejningspunkt.

Netværket består af deltagere fra kundesiden, dvs. eksklusiv bureauer og konsulenthuse.

Netværket har fokus på at styrke dine kompetencer til at optimere virksomhedens resultater og effektivitet af markedsføringen ved brug af de digitale/databaserede kanaler og opfølgningsværktøjer.

Netværket kommer bl.a. rundt om de digitale marketingdiscipliner så som omnichannel, marketing automation, e-commerce, CRM, loyalitet, dialog, on- og offline markedsføring, UX, design og kunderejser samt analyse- og opfølgningsværktøjer.


Du får:

 • Fagligt kompetenceløft inden for digitalisering og marketing automation
 • Personlig udvikling og sparring med fagligt ligesindede
 • Indgående kendskab til fremtidige digitale tendenser

Gennem:

 • En ekstern specialist og inspirator på hver workshop
 • Involverende workshops med selvvalgte emner
 • Fuld fortrolighed i netværket, der sikrer, at alle emner kan drøftes
 • En professionel netværkschef der koordinerer, inspirerer og faciliterer netværket på og imellem møderne

Deltagernes egne udfordringer
Gennem NetworkingCompany Netværk får du mulighed for at sparre med fagligt ligesindede ”kollegaer” inden for relevante fagområder. Og omdrejningspunktet er altid deltagernes egne udfordringer.

Ekstra værdi for den enkelte
Den tætte dialog gør netværket til det oplagte sted at søge gode råd og sparring på individuelle konkrete opgaver og udfordringer. På den måde bliver deltagerne i netværket hinandens konsulenter, og får mulighed for at trække på erfaringer fra mange forskellige brancher. En viden der er med til at styrke din personlige karriere og ikke mindst kompetenceniveauet i virksomheden.

Workshops der styrker dine kompetencer
Hver gruppe holder 6 årlige møder med udgangspunkt i arbejdsformen workshop. Gruppen planlægger løbende de kommende workshops, så emnerne altid er aktuelle i forhold til gruppens ønsker. En workshop består af et fagligt indlæg, øvelser og drøftelse af mødets emne, således at hvert møde giver konkrete værktøjer og læring omkring emnet.

Højt fagligt indhold
Læringen styrkes ved, at der på hvert møde inviteres en ekstern specialist. Formålet er at sikre, at gruppen udfordres, får inspiration og sparring. Samtidig er der på hvert netværksmøde en professionel facilitator, der sikrer at alle involveres, og at emnerne perspektiveres både i dybden og i bredden.

Fortrolighed
Netværkene er fortrolige og ved indmeldelse underskriver alle en fortrolighedserklæring. Den eksterne specialist deltager kun under eget indlæg og er selvfølgelig også pålagt tavshedspligt.

Virksomhedsbesøg
Alle workshops holdes på skift hos deltagerne. En god mulighed for både at vise din egen arbejdsplads frem og at opleve andres.

Det praktiske:

 • Netværket mødes 6 gange årligt – fra kl. 9 til kl. 13 (inklusiv frokost)
 • Netværket er fortroligt
 • Maximalt 14 deltagere i netværket
 • Netværksmøderne afholdes på skift i medlemmernes virksomheder
 • Pris kr. 12.800,- pr. år eksklusive moms

Test den høje faglighed og dit udbytte i vores netværk
Du har mulighed for at deltage på prøve i netværket Digital Marketing Marketers. Du kan deltage i op til 2 netværksmøder på prøve. Ønsker du efterfølgende at blive medlem i netværket vil du blive faktureret den ordinære pris på 12.800 kr. ex. moms for de 6 årlige møder.
Ønsker du derimod ikke at fortsætte efter prøve-perioden vil du blive faktureret 2.600 kr. ex. moms pr. møde du har deltaget i.

Netværkschef

Henrik Bruun Rasmussen

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 24 88 11 11, på mail hbr@networkingcompany.dk eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.