Styrk din marketingkompetence i netværks-succes’en Datadrevet Markedsføring

Netværket Datadrevet Markedsføring drives efter en årelang afprøvet professionel skabelon, til sikring af kompetenceudvikling for ambitiøse marketingansvarlige.

Her mødes brugere af kundedata og diskuterer, udvikler og lærer om Data Driven Marketing med det klare formål at optimere effekten af data i markedsføringen. For både virksomhed og kunder. Win-win!

Datadrevet Markedsføring-netværket er for dig, der arbejder i spændingsfeltet mellem data, analyse og strategi inden for salg, markedsføring, kundeservice eller IT – herunder marketing automation og/eller teknologiløsninger i forskellige digitale marketingkanaler.

Har du læst hertil, er du godt på vej mod marketingfolkets Nirvana, hvor paradigmet skifter fra datadrevet indefra>ud til udefra>ind kundedrevet markedsføring. Uanset om du har det daglige ansvar for DM, CRM og/eller kundeloyalitet, er produktchef eller arbejder på reklame-/mediebureau. Blot du arbejder aktivt med Data Driven Marketing.

Data Driven Marketing er en betegnelse for bevidst brug af viden om den enkelte kunde til at optimere sin markedsføring – målrettet i form af direkte markedsføring eller dialog med kunden.

Testimonial DDM netv Trine Nielsen

Du får:

  • En ekstern specialist og inspirator på hver workshop
  • Faglig og personlig udvikling og sparring med ligestillede
  • Involverende workshops med selvvalgte emner
  • Fuld fortrolighed i netværket, der sikrer, at alle emmer kan drøftes
  • En professionel netværkschef der koordinerer, inspirerer og faciliterer netværket på og imellem møderne

Deltagernes egne udfordringer
Gennem NetworkingCompany Netværk får du mulighed for at sparre med ligestillede ”kollegaer” inden for relevante fagområder. Og omdrejningspunktet er altid deltagernes egne udfordringer.

Ekstra værdi for den enkelte
Den tætte dialog gør netværket til det oplagte sted at søge gode råd og sparring på individuelle konkrete opgaver og udfordringer. På den måde bliver deltagerne i netværket hinandens konsulenter, og får mulighed for at trække på erfaringer fra mange forskellige brancher. En viden der er med til at styrke såvel din personlige karriere og ikke mindst kompetenceniveauet i virksomheden.

Workshops der styrker dine kompetencer
Hver gruppe holder 6 årlige møder med udgangspunkt i arbejdsformen workshop. Gruppen planlægger løbende de kommende workshops, så emnerne altid er aktuelle i forhold til gruppens ønsker. En workshop består af et fagligt indlæg, øvelser og drøftelse af mødets emne, således at hvert møde giver konkrete værktøjer og læring omkring emnet.

Højt fagligt indhold
Læringen styrkes ved, at der på hvert møde inviteres en ekstern specialist. Formålet er at sikre, at gruppen udfordres, får inspiration og sparring. Samtidig er der på hvert netværksmøde en professionel facilitator, der sikrer at alle involveres, og at emnerne perspektiveres både i dybden og i bredden.

Fortrolighed
Netværkene er fortrolige og ved indmeldelse underskriver alle en fortrolighedserklæring. Den eksterne specialist deltager kun under eget indlæg og er selvfølgelig også pålagt tavshedspligt.

Virksomhedsbesøg
Alle workshops holdes på skift hos deltagerne. En god mulighed for både at vise din egen arbejdsplads frem og at opleve andres.

Det praktiske

  • Netværket mødes 6 gange årligt – fra kl. 9 til kl. 12.30
  • Netværket er fortroligt
  • Maximalt 14 deltagere i hvert netværk
  • Netværksmøderne afholdes på skift i de deltagende virksomheder
  • Pris kr. 11.800,- pr. år eksklusiv moms

Testimonial DDM netv Lotte Formenti
Test den høje faglighed og dit udbytte i vores netværk
Du har mulighed for at deltage på prøve i netværket Datadrevet Markedsføring, så du kan få det bedst mulige beslutningsgrundlag for din deltagelse.  Ønsker du efterfølgende at blive medlem af netværket faktureres du/din virksomhed den ordinære pris på 11.800 kr. ex. moms for de 6 årlige møder, inklusiv de møder du har deltaget i.
Ønsker du derimod ikke at fortsætte efter et eller to netværksmøder vil du blive faktureret 2.000 kr. ex. moms pr. møde du har deltaget i.

Netværkschef

Finn Thomsen

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 40 55 80 55, mail ft@networkingcompany.dk eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor