Det behøver ikke være grænseoverskridende at bruge sit netværk

En af mine gode bekendte i mit netværk skulle bruge 2 medarbejdere i to forskellige stillinger. Den ene stilling passede vældig godt til en pige i mit netværk, der var på vej tilbage til Danmark efter nogle år i udlandet. Derfor var det oplagt at anbefale hende til ham.

Det var jo dejligt, både fordi jeg tidligere har brugt ham i et af vores professionelle netværk, og hermed måske kunne gøre ham en tjeneste til gengæld, men også fordi jeg virkelig gerne ville hjælpe min veninde med at etablere sig i Danmark igen.

Det var super nemt! Jeg var fra begyndelsen helt åben over for både ham og hende omkring mit incitament, og overlod hurtigt den videre dialog til dem selv. Dette blev en win-win-win situation.

Hvis man vil bruge sit netværk, skal man ikke være bange for at spørge om hjælp eller råd i netværket. De fleste mennesker vil altid gerne hjælpe og give et godt råd. De nye medier som Facebook og LinkedIn, gør det ofte nemmere, men de fleste lader sig gerne forstyrre for at blive spurgt til råds.

For at bruge sit netværk, er man nødt til at forstå den grundlæggende præmis for at være en god netværker – det handler om at være villig til at give mindst lige så meget, som man forventer at få.

Min egen indstilling er altid først at se, hvad jeg kan gøre for de mennesker, jeg omgås i mit netværk. Det gør det altid lettere at spørge om hjælp og gode råd i netværket, og ofte kommer mulighederne til mig via netværket helt af sig selv.

Hos NetworkingCompany har vi formuleret det i nedenstående 10 gode råd for at lykkes som netværker:

 • Netværk efter gensidighedsprincippet – og bidrag først
 • Fortæl dit budskab, mål eller vision interessant og præcist
 • Vær opmærksom og nærværende
 • Stil din viden og dine kompetencer til rådighed
 • Vær åben, ærlig og imødekommende
 • Træn dine netværkskompetencer
 • Spørg om hjælp eller et godt råd – følg op / husk at sige tak
 • Giv dig tid – ofte vil din tålmodighed give dig uventet relevant og anvendeligt udbytte
 • Vær brobygger – se synergi mellem dem du kender
 • Vær initiativrig, men husk fortrolighed

Hvis du bruger disse grundlæggende regler, vil det aldrig blive hverken intimiderende eller ubehageligt at bruge dit netværk, hverken for dig, dit netværk, eller dit netværks netværk.

Held og lykke med at øge værdien og udbyttet af dit netværk.

Med venlig hilsen
Morten Gjøl.

Stifter og ejer af netværksvirksomheden NetworkingCompany, der udbyder faglige og professionelle netværk.

mg@networkingcompany.dk
www.networkingcompany.dk

Få mere indsigt i at netværke gennem vores gratis netværksguides, som du finder ved at gå ind på menupunktet – Gratis netværksguides.

Du er nødt til at kortlægge dit netværk

Det er altid en fordel at have et stort og aktivt netværk. Forleden skulle jeg bruge en foredragsholder til et indlæg i et af vores netværk. Jeg vidste, hvem jeg skulle have fat i, og han slog også til med det samme – både fordi emnet var helt relevant for ham, men også fordi de mennesker, han skulle møde vakte hans interesse. Jeg havde med andre ord et klart billede af hans kompetencer og interesser og mit eget behov for en foredragsholder.

Netværkets sammensætning, kompetencer, potentiale og interesser har ikke altid stået klart for mig, men i forbindelse med en ledighedsperiode for 12 år siden, blev det klart for mig, hvor vigtigt det er at have dette overblik. Jeg søgte en stilling, hvor jeg umiddelbart ikke kunne trække på nogen i mit netværk, for at få indsigt i virksomheden og den afdeling, der skulle bruge en medarbejder. Jeg brugte derfor nedenstående metodik til at få det nødvendige overblik i relation til denne udfordring.

 • Begynd med et meget stort stykke papir og en ikke alt for kraftig skriver – der skal stå meget på papiret.
 • Tegn en prik i midten, det er dig, skriv dit navn ved prikken. For at holde fokus kan du skrive hovedpunkterne i din elevatortale – hvem du er, hvad arbejder du med eller hvad er du uddannet som, og hvad er dit mål / hvad du vil.
 • Tegn nu større ringe, som en måltavle, for at kunne beskrive dit netværk. Tættest på dig er sikkert din familie, de skal med, der kan jo være særdeles relevant og værdifuldt netværk i familien. Dernæst dine nære venner og bekendte i nævnte rækkefølge, fra midten og udefter. Så kommer nuværende kolleger, tidligere kolleger, andre du har netværket med eller blot mødt ved faglige eller sociale arrangementer.

I diagrammet indgår mennesker, man har mødt i alle mulige sammenhænge, fra privatfester til forældre i børnenes institution osv.

Sørg for, at de mennesker, der er tættest på dig og betyder mest for dig, står tættest på dig, og dem der er fjernest fra dig står i en af de yderste cirkler.

For hvert navn, du skriver på diagrammet, skal du beskrive vedkommende, i relation til det, du vil opnå med dit netværk, f.eks. et nyt job:

 • Er de direkte adgang til jobbet?
 • Er de influenter?
 • Er de mellemmand til andre relevante personer?
 • Kan de give værdifulde relevante informationer / kontakter?
 • Andet der kan være vigtigt i forhold til den udfordirng du har

Efter denne øvelse vil du let kunne vurdere, hvem du først skal tage fat i, i netværket, hvordan, hvad konteksten skal være, og hvordan de kan hjælpe dig, i forhold til dit mål med at netværke.

Men det kræver, at du kortlægger dit netværk.

Held og lykke med det.

Med venlig hilsen
Morten Gjøl.

Stifter og ejer af netværksvirksomheden NetworkingCompany, der udbyder faglige og professionelle netværk.
mg@networkingcompany.dk
www.networkingcompany.dk

Få mere indsigt i at netværke gennem vores gratis netværksguides, som du finder ved at gå ind på menupunktet – Gratis netværksguides.

Det er vigtigt, at du netværker!

Jeg fik mit første job som nyuddannet ingeniør, via mit netværks netværk – faktisk via min kones farfar.

Jeg havde aldrig forestillet mig, at den rare ældre mand skulle kunne hjælpe mig med et job. Men man skal som bekendt aldrig sige aldrig.

Min kones farfar havde sommerhus ved siden af personaledirektøren i den virksomhed, hvor jeg var blevet opmærksom på, at der var et job, jeg rigtig gerne ville have. Så det var let at bede farfar lade et ord falde. Jeg kom til samtale og fik jobbet, og farfar var pavestolt over at have hjulpet til!

Siden har jeg faktisk ikke skiftet job uden at bruge mit netværk, og med stor fordel. Det var dog først senere i min karriere, at jeg blev bevidst om værdien af at have et aktivt netværk, og forstod at bruge det, samt så fordelen ved at hjælpe mit netværk, når muligheden var der.

Pointen er, at et værdifuldt netværk kan gøre mere end en velskreven ansøgning, også selvom man har de bedste kvalifikationer.

Tænk på, hvor mange stillinger, der stadig besættes uden at være slået op eller efterspurgt officielt. Rigtig mange stillinger besættes enten via netværk eller netværks netværk, for en henvisning, via netværket, er i sig selv en god anbefaling. Det anslås, at antallet af uannoncerede stillinger markant overstiger antallet af annoncerede. Så hvad enten det sker direkte gennem netværket eller gennem netværket via en headhunter, er netværk en betydende faktor, som alene gør, at det værd at interessere sig for at opbygge og pleje det.

Og der er ikke forskel på, om man er nyuddannet eller har været på arbejdsmarkedet i mange år, når man skal opbygge et netværk.

Allerede som studerende kan man i forbindelse med projekter og seminarer bygge netværk. Mange gange skal man blot udveksle mailadresse, og så har man en legal adgang til endnu en person i sit netværk. Der er under et hvert videregående studie masser af muligheder for at møde interessante og relevante mennesker, som det kan betale sig at netværke med – seminarer, foredrag, forelæsninger, virksomhedsbesøg, uddannelsesdage osv.

For alle, der er på arbejdsmarkedet, er der masser af både faglige og sociale events, der giver mulighed for at opbygge netværk.

Og hvad er det så, man kan gøre?

Uden at det skal virke kunstigt, kan man godt bruge nogle retningslinjer, som med lidt øvelse vil fungere for de fleste.

 • Først må man sikre sig, at man selv har en interessant præsentation af ens baggrund (din elevatortale) – hvem er du, hvad arbejder du med, hvad er du uddannet som, og hvad er dit mål / hvad vil du?
 • Ligeledes bør man forberede et til to gode dialog skabende spørgsmål til modparten, med henblik på at holde dialogen i gang og skabe gensidig interesse.
 • Øv dig i ikke at bruge mere end 3-5 minutter på dette, for at blive så effektiv som mulig i opbygning af dit netværk.
 • Bed ikke om kontakt data, men tilbyd dine egne, det vil som regel afstedkomme en tilsvarende handling fra den, du mødes med.
 • Gør det til en vane inden for et par dage efter mødet at sende en lille hilsen med tak for sidst og evt. gentagelse af dit mål med at netværke. De ny sociale medier som Facebook og LinkedIn rigtig gode til dette, men en mail eller en telefonopringning kan være lige så fin.

Ovenstående er selvfølgelig retningslinjer. Det er vigtigt, at man har sin egen autentiske stil, når man netværker.

Du vil måske finde det kunstigt at netværke professionelt i begyndelsen, men med tiden vil du finde din egen stil, som gør, at du ikke behøver tænke over eller planlægge opbygningen af dit netværk, men det er altså vigtigt, at du netværker.

Held og lykke med det.

Med venlig hilsen
Morten Gjøl.

Stifter og ejer af netværksvirksomheden NetworkingCompany, der udbyder faglige og professionelle netværk.
mg@networkingcompany.dk
www.networkingcompany.dk

Få mere indsigt i at netværke gennem vores gratis netværksguides, som du finder ved at gå ind på menupunktet – Gratis netværksguides.